Padėka visiems, skyrusiems savo 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio!

        Nuoširdžiai dėkojame, kad, pasinaudodami 2 proc. GPM paramos galimybe, skyrėte paramą Šiaulių lopšeliui-darželiui „Drugelis“. Jūsų geranoriškumo dėka įstaigos sąskaita papildyta 809,08 EUR. Jūsų dėka galėsime atnaujinti ir modernizuoti edukacines aplinkas.  

        Vertindami Jūsų geranoriškumą, šiais metais vėl kviečiame mus paremti, kad lopšelis-darželis galėtų įgyvendinti savo užsibrėžtus tikslus bei gerinti ugdymo kokybę.

Kaip tai padaryti, spauskite čia.

Pagarbiai,

Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorė Rūta Šiaučiulienė