Paskaita tėvams „Žaidimų takeliu į taisyklingą kalbą. 1,5-3 m. vaikų kalbos ugdymas ir sutrikimų prevencija”

        Įgyvendinant tarptautinio projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas“ veiklas bei siekiant sudaryti palankias sąlygas ankstyvajai (1,5-3 metų) vaikų kalbos sutrikimų prevencijai, Šiaulių lopšelyje-darželyje „Drugelis“ vasario 26 d. suorganizuota Šiaulių m. PPT logopedės Aušros Kušlienės paskaita tėvams „Žaidimų takeliu į taisyklingą kalbą. 1,5-3 m. vaikų kalbos ugdymas ir sutrikimų prevencija”. Paskaitos dalyviai – „Švelnukų“, „Skruzdėliukų“ bei „Žiogelių“ grupių vaikų tėvai, – įgijo žinių apie vaikų sakytinės kalbos gebėjimų bei įgūdžių ugdymą, taikant efektyvius ir inovatyvius prevencinius būdus, pagal amžiui būdingus kalbinius ypatumus.

        Ankstyvoji prevencija bei aktyvus tėvų, pedagogų ir specialistų bendravimas užkerta kelią kalbos ir kalbėjimo sutrikimams atsirasti arba sumažina jų atsiradimo tikimybę.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Uljanovienė