Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Šį rytą lopšelis-darželis „Drugelis“ prisijungė prie visuotinės pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir languose uždegdami žvakutes paminėjo Laisvės gynėjų dieną. Susikibę už rankučių ir tyloje žvelgdami į plevenančią liepsnelę  palinkėjome vieni kitiems  vienybės ir šviesos.. Atmintis gyva!

Vaiva Pocevičienė