Pranešimas apie Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ reorganizavimą prijungiant jį prie Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“

 Pranešimas apie Šiaulių lopšelio-darželio „Saulutė“ reorganizavimą prijungiant jį prie Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“

 Lopšelio-darželio „Drugelis“ nuostatų projektas

PASTABA. Su lopšelio-darželio „Drugelis“ paskutinių trijų metų finansinėmis ataskaitomis galima susipažinti skiltyje „Administracinė informacija“ – „Finansinių ataskaitų rinkiniai“.