Programa „Pienas vaikams“

Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programa „Pienas vaikams“ Lietuvoje taikoma nuo 2004 metų. Paramos „Pienas vaikams“ lėšos skiriamos vaikams, reguliariai lankantiems švietimo įstaigas mokymosi laikotarpiu, visai kainai arba jos daliai kompensuoti. Parama neskiriama birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais.

Programos „Pienas vaikams“ tikslai:

  1. pagerinti vaikų mitybą, ugdyti pieno gaminių vartojimo įpročius;
  2. skatinti pieno gaminių vartojimą vidaus rinkoje;
  3. sumažinti disbalansą pieno gaminių rinkoje.

Programa „Pienas vaikams“  finansuojama iš dviejų šaltinių:

  1. Europos žemės ūkio garantijų fondo (ES parama);
  2. Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis (Nacionalinė parama). Ji skirta kompensuoti pieno gaminių vienos porcijos didžiausios pardavimo kainos daliai, neremiamai ES lėšomis. Parama teikiama už vaikams pateiktus remiamus pieno gaminius, kurie atitinka ekologinei žemės ūkio ir maisto produktų gamybai keliamus teisės aktų reikalavimus.

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Drugelis“ programoje ,,Pienas vaikams“ dalyvauja nuo 2005 m. Dalyvavimas šioje programoje mums suteikia galimybę dažniau vartoti pieną, jogurtą, sūrį ir kitus pieno produktus, svarbius gerai ir subalansuotai vaikų mitybai.