Projektas „Gamtos reiškinių pažinimas per STEAM“

Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ ikimokyklinio ugdymo grupės „Eglutė“ ugdytiniai dalyvauja Šiaulių „Rasos“ progimnazijos inicijuotame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM ugdymo projekte „Gamtos reiškinių pažinimas per STEAM“. Projekto tikslas – skatinti patirtinį vaiko ugdymą(si) įtraukiant tyrinėjimo, eksperimentavimo, pažinimo metodus į ugdomąjį procesą.

Projektas vyksta 2021 m. vasario-gegužės mėnesiais.

Projekto veiklų metu vaikai, bendradarbiaudami su draugais iš Šiaulių lopšelių-darželių „Kregždutė“, „Vaikystė“, „Žilvitis“, „Bitė“, „Sigutė“ bei projekto organizatoriais „Rasos“ progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės vaikais, aktyviai veikdami, tyrinėja, eksperimentuoja, ugdosi poreikį spręsti problemas, mokosi kritiškai mąstyti, analizuoti, matuoti bei kūrybiškai veikti naudojant STEAM idėjas.

Vasario-balandžio mėn. projekto dalyviai, pasitelkdami į pagalbą gamtos ir matematikos mokslus, technologijas, inžineriją, eksperimentavo, tyrinėjo bei analizavo temas „Žvaigždė“, „Sniegynai“, „Spalvoti fontanai“, „Vaivorykštės spalvos“, „Lietus ir stogas“, „Spalvotas pienas“, „Veiklos su druska ir kiaušiniais“.

Džiugios emocijos virtualaus bendravimo metu skatino visus palaikyti vieni kitus ir aktyviai, kūrybiškai veikti.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Uljanovienė

Paieška

Laisvos vietos
nuo 2021-09-01

2018 m. gimimo – 6,
2015 m. gimimo – 4,
2019 m. gimimo – 2.

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2021 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu