Šiaulių lopšelyje-darželyje “Drugelis” steigiamas STEAM centras

        Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Drugelis“ 2020 m. rugsėjo mėn. bus pradėta įgyvendinti Šiaulių miesto savivaldybės inicijuota ,,STEAM darželis“ programa! Programos įgyvendinimui Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-09 sprendimu Nr. A- 741 skirta 10 tūkstančių eurų!

  • Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Drugelis“ bus įkurta nauja STEAM veikloms pritaikyta vidaus edukacinė erdvė!
  • Programoje  ,,Keliaukime kartu su STEAM“ bus sudarytos galimybės dalyvauti ne tik lopšelio-darželio ,,Drugelis“ ugdytiniams, bet ir kitų Šiaulių miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikams!
  • Mes tikime kokybiškos partnerystės galia! Todėl Programa bus realizuojama bendradarbiaujant su aukštas kompetencijas turinčiais socialiniais partneriais, intensyviai, sėkmingai dirbančiais STEAM srityje, šios srities profesionalais – Šiaulių universitetas Edukologijos institutas ir Ragainės progimnazija darbuotojais!
  • Pedagogai turės galimybę tobulinti savo kompetencijas dirbant STEAM srityje! Vyks kvalifikacijos tobulinimo kursai.

Dėkojame visiems, nuoširdžiai tikintiems mūsų darbais!

Nuotraukoje – programos ,,Keliaukime kartu su STEAM“ rengimo ir įgyvendinimo komandos susitikimas 2020 m. birželio 29 d.

Socialiniai partneriai:

Šiaulių universitetas Edukologijos institutas (prof. dr. Daiva Malinauskienė, doc. dr. Violeta Šlekienė);

Ragainės progimnazija (atstovė – Ingrida Donielienė).

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Drugelis“ (dr. Rūta Šiaučiulienė, Jolita Uljanovienė). 

Direktorė Rūta Šiaučiulienė