Šiaulių lopšelyje-darželyje „Drugelis“ steigiamas STEAM centras

Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Drugelis“ 2020 m. rugsėjo mėn. bus pradėta įgyvendinti Šiaulių miesto savivaldybės inicijuota ,,STEAM darželis“ programa! Programos įgyvendinimui Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-09 sprendimu Nr. A- 741 skirta 10 tūkstančių eurų!

 • Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Drugelis“ bus įkurta nauja STEAM veikloms pritaikyta vidaus edukacinė erdvė!
 • Programoje  ,,Keliaukime kartu su STEAM“ bus sudarytos galimybės dalyvauti ne tik lopšelio-darželio ,,Drugelis“ ugdytiniams, bet ir kitų Šiaulių miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikams!
 • Mes tikime kokybiškos partnerystės galia! Todėl Programa bus realizuojama bendradarbiaujant su aukštas kompetencijas turinčiais socialiniais partneriais, intensyviai, sėkmingai dirbančiais STEAM srityje, šios srities profesionalais – Šiaulių universitetas Edukologijos institutas ir Ragainės progimnazija darbuotojais!
 • Pedagogai turės galimybę tobulinti savo kompetencijas dirbant STEAM srityje! Vyks kvalifikacijos tobulinimo kursai.

Dėkojame visiems, nuoširdžiai tikintiems mūsų darbais!

Nuotraukoje – programos ,,Keliaukime kartu su STEAM“ rengimo ir įgyvendinimo komandos susitikimas 2020 m. birželio 29 d.

Socialiniai partneriai:

Šiaulių universitetas Edukologijos institutas (prof. dr. Daiva Malinauskienė, doc. dr. Violeta Šlekienė);

Ragainės progimnazija (atstovė – Ingrida Donielienė).

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Drugelis“ (dr. Rūta Šiaučiulienė, Jolita Uljanovienė). 

Direktorė Rūta Šiaučiulienė

 

Paieška

Laisvų vietų nėra

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame paremti mūsų lopšelį–darželį skiriant 1,2% paramos nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, skyrusiems 2% nuo 2018 m. pajamų mokesčio paramą mūsų lopšeliui-darželiui „Drugelis“.

Tikimės Jūsų paramos ir šiais metais.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2020 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu