Šiaulių miesto mokinių SKU modelio įgyvendinimas

Įgyvendinant Šiaulių miesto mokinių socialinių kompetencijų ugdymo modelį, Šiaulių „Juventos“ progimnazijos 7B klasės mokinė Viktorija Gerasimova skirtingo amžiaus grupių „Nykštukas“ ir „Žiogeliai“ vaikams organizavo rytmetį-viktoriną apie „Ką žinau apie Lietuvos paukščius“.

Ugdytiniams buvo pateiktos įvairios užduotys: atpažinti Lietuvoje gyvenančius paukščius pagal jų išvaizdą, klausantis paukščių balsų atspėti, kurio tai paukščio balsas, žiūrint į ekrane rodomus paukščių lizdus, įvardinti, kurio tai paukščio lizdas, pamėgdžioti paukščių čiulbesį, suskirstyti paukščius pagal tai, kur jie gyvena – sausumoje ar vandenyje, atlikti kūrybines užduotis.

Renginio dalyviai pagilino pažinimo, socialinės kompetencijų žinias, ugdėsi komandinio darbo įgūdžius, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti.

Nuoširdžiai dėkojame Šiaulių „Juventos“ progimnazijos 7B klasės mokinei Viktorijai Gerasimovai, ugdymo karjerai konsultantei Editai Valaitienei už iniciatyvą bei tikslinių socialinių partnerysčių plėtojimą.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Jolita Uljanovienė

Paieška

2 laisvos vietos (nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.) 2018 m. gimimo vaikams.

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2021 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu