Šiaulių miesto mokinių SKU modelio įgyvendinimas

Šiaulių miesto mokinių socialinių kompetencijų ugdymo sistema skirta nuosekliam mokinių socialinės lyderystės kompetencijos ugdymui, profesiniam veiklinimui.

Įgyvendinant SKU modelį atsiskleidžia mokinių individualūs gebėjimai, sudaromos galimybes saviraiškai, humanistinių vertybių formavimuisi, skatinama lyderystė, kūrybiškumas, savanorystė, stiprinamas pasitikėjimas savimi.

Siekiant sudaryti sąlygas mokinių SKU modelio įgyvendinimui, Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“ bendradarbiauja su Šiaulių „Juventos“ progimnazija.

Balandžio 2 d. Šiaulių „Juventos“ progimnazijos 7B klasės mokinė Vaidilė Sterbavičiūtė ikimokyklinio ugdymo grupės „Drugeliai“ vaikams skaitė pasaką „Jonukas ir Grytutė“. 5D klasės mokinys Augustas Ratkevičius kartu su savo tėveliais ikimokyklinio ugdymo grupės „Boružėlės“ vaikus pakvietė į virtualų susitikimą, kurio metu pristatė savos kūrybos popierinių lėlių teatro spektaklį „Skruzdėlytė Tauškalytė“.

Nuoširdžiai dėkojame Šiaulių „Juventos“ progimnazijos 7B klasės mokinei Vaidilei Sterbavičiūtei, 5D klasės mokiniui Augustui Ratkevičiui bei jo tėveliams, ugdymo karjerai konsultantei Editai Valaitienei už iniciatyvą bei tikslinių socialinių partnerysčių plėtojimą.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Jolita Uljanovienė

Paieška

Laisvos vietos
nuo 2021-09-01

2018 m. gimimo – 6,
2015 m. gimimo – 4,
2019 m. gimimo – 2.

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2021 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu