Šiuolaikiniai sprendimai mene ir dizaine: 3D modeliavimas

Šiaulių miesto savivaldybės iniciatyva nuo 2020 m. rudens penkiuose Šiaulių lopšeliuose-darželiuose pradeda veikti STEAM centrai. Įkurtos naujos erdvės vaikų ugdymui Šiaulių lopšeliuose-darželiuose „Berželis“, „Drugelis“, „Pasaka“, Pupų pėdas“, Žirniukas“.

Centrai aprūpinti naujomis priemonėmis ir įranga, kuri padės plėtoti vaikų matematinio, gamtos pažinimo, inžinerijos, meninių ir konstravimo, IKT gebėjimų ugdymą.

Įgyvendinant Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ integralios, į tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą, problemų sprendimą kreipiančios, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno/dizaino bei matematikos gebėjimų ugdymo programos „Keliaukime kartu su STEAM“ veiklas, ikimokyklinio ugdymo grupių „Žiogeliai“, „Boružėlės“ bei priešmokyklinio amžiaus vaikai mokėsi ir kūrė su raidele A (menas/dizainas) STEAM veikloje „Šiuolaikiniai sprendimai mene ir dizaine: 3D modeliavimas“ mažieji kūrė trimačius objektus 3D pieštukų pagalba.

3D pieštukas – mažasis 3D spausdintuvo brolis, skirtas vaikams. Su juo savo piešinių idėjas galime paversti trimačiais objektais. Jis keičia piešimo suvokimą, nes 3 D pieštukais galima piešti ne tik ant popieriaus, bet ir erdvėje. Tai leidžia vaikams fantazuoti ir kurti…

Programa įgyvendinama kartu su lektoriais iš Šiaulių universiteto, bendrojo ugdymo mokytojais, neformaliojo ugdymo pedagogais.

DŽIAUGIAMĖS IR DIDŽIUOJAMĖS IŠMANIĄJA STEAM MOKSLIUKO LABORATORIJA.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Uljanovienė

Paieška

2 laisvos vietos (nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.) 2018 m. gimimo vaikams.

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2021 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu