Skelbimas dėl laisvos socialinio pedagogo darbo vietos

ATRANKA Į SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGAS

Biudžetinė įstaiga Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“, į. k. 190527487, esantis adresu: Vilniaus g. 123A, Šiauliai, skelbia atranką į socialinio pedagogo pareigas. Darbo krūvis: 1 etatas (36 val.) Darbo sutarties rūšis: Neterminuota.

Darbo pradžia 2021 m. spalio 1 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

– įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją;

– įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;

– baigęs socialinės pedagogikos studijų programą aukštojoje mokykloje ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją;

– įgijęs socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinį laipsnį, išklausęs ir atsiskaitęs už ne mažiau kaip 90 studijų kreditų socialinės pedagogikos studijų modulį aukštojoje mokykloje.

Prioritetai: darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, anglų kalbos žinios.

 

Pretendentas privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ direktoriaus vardu).

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento (-ų) kopiją (-as).

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas (nėra būtina).

6. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentus galima pateikti asmeniškai, registruotu laišku (adresu Vilniaus g. 123A, Šiauliai) arba elektroniniu paštu drugelis@sdrugelis.lt

Informaciją teikia raštinės (archyvo) vedėja Lijana Bartkuvienė.

Telefonas pasiteiravimui (8 41) 52 44 89.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, darbo dienomis.

Dokumentų priėmimo pabaiga 2021 m. rugsėjo 23 d. 17 val.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, apie pokalbio datą ir laiką bus informuojami asmeniškai.

 

Informacija paskelbta 2021-09-10

 

Paieška

Laisvos vietos
nuo 2021-09-01

2018 m. gimimo – 8,
2015 m. gimimo – 4

Socialiniai tinklai

Parama

Kviečiame skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Šiaulių lopšeliui-darželiui ,,Drugelis“. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie lopšelio-darželio ,,Drugelis“ vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Detali paramos skyrimo instrukcija >>>

Archyvas

Steigėjas

           Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190527487
A. s. LT59 7300 0100 7569 9249
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Rūta Šiaučiulienė – direktorė

Vilniaus g. 123 A 76354 Šiauliai
Tel. (8-41) 524489 (raštinės vedėja)
El. p. drugelis@sdrugelis.lt
Pirmadienis-penktadienis 7.00-17.30

2021 © Šiaulių l-d „Drugelis“
Uždaryti valdymo meniu