Tęstinio aplinkosauginio švietimo projekto „Aš ir gamta. Žemė – mūsų planeta“ veiklų įgyvendinimas

Šiaulių lopšelyje-darželyje „Drugelis“  vienas iš vaikų ugdymosi prioritetų yra ekologinis ugdymas. Antri metai  įstaigoje vykdomas lopšelio-darželio bendruomenės parengtas tęstinis aplinkosauginis švietimo projektas „Aš ir gamta. Žemė – mūsų planeta“.

Įgyvendinant projekto veiklas, lopšelio darželio teritorijoje  įrengtas „Basakojų takas“, „Miško aikštelė“, „Vabzdžių viešbutis“, „Drugelių sodas“, „Sliekų laboratorija“, dėžė kompostavimui, daržo, vaistinių bei prieskoninių augalų lysvės, daugiamečių bei vienmečių gėlių stebėjimo stotelės. Vaikams  sudaryta  galimybė stebėti, pajausti, atrasti, grožėtis, tyrinėti, kurti, eksperimentuoti artimiausioje aplinkoje.

Daržo, vaistinių bei prieskoninių augalų lysvėse, daugiamečių bei vienmečių gėlių stebėjimo stotelėse ugdytiniai turi galimybę stebėti ir prižiūrėti įvairiausius augalus. Vaikai, rūpindamiesi pasodintais augalais, įgyja praktinių įgūdžių, susipažįsta su augalų įvairove.

Tyrinėdami vabalus bei sliekus, vaikai susipažįsta su jų funkcijomis ekosistemoje, stebi ir tyrinėja kaip vabzdžiai vėdina, purena ir papildo maisto medžiagomis dirvožemį, ardo biologines atliekas, padeda skaidyti senus lapus ir medieną.

Lopšelio darželio „Drugelis“ teritorijoje įrengta komposto dėžė. Vaikai, kompostuodami virtuvės ir žaliąsias atliekas,  gaus kokybiškų trąšų, kurias panaudos l/d/ kieme augančių augalų tręšimui.

Kieme įrengtoje Eko laboratorijoje vaikai ne tik įgyja žinių apie atliekų rūšiavimo bei perdirbimo svarbą, bet ir atgaivina namuose užsilikusius daiktus, kuria kūrybinius  darbus iš gamtinės medžiagos bei antrinių žaliavų, taip suteikdami jiems antrąjį gyvenimą. Vaikų bei pedagogų sukurti darbai iš antrinių žaliavų eksponuojami darželio patalpose, parodose. Lopšelio-darželio kieme  įrengtoje muzikos aikštelėje vaikai muzikuoja instrumentais, pagamintais iš antrinių žaliavų.

Jolita Uljanovienė

Daugiau nuotraukų rasite Facebook