Vaikų saugaus elgesio kelyje įgūdžių ugdymas

        Viena iš svarbiausių lopšelio-darželio veiklos krypčių – saugaus vaiko ugdymas. Visą savaitę „Boružėlių“ grupės vaikai, padedami savo tėvelių, aiškinosi kaip turi elgtis kiekvienas eismo dalyvis, mokėsi pažinti pagrindinius kelio ženklus, jų ieškojo gatvėse, piešė ir tiesė kelius, gamino gatvių maketus iš kartono, popieriaus, kitų medžiagų, žaidė siužetinius žaidimus, susipažino su kelių eismo taisyklėmis. Atlikdami auklėtojų pasiūlytas užduotis vaikai ne tik prisiminė saugaus eismo taisykles, bet ir patyrė daug džiugių emocijų pasijutę tikrais eismo dalyviais.

         „Boružėlių“ grupės vaikai geba ir moka saugiai elgtis gatvėje. O kaip gatvėje elgiatės Jūs?

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Melika Pakalnytė