Visuotinis tėvų susirinkimas

Informuojame, kad visuotinis tėvų susirinkimas įvyks balandžio 29 d.  (pirmadienį) 17 val. lopšelio-darželio „Drugelis“ salėje po muzikinės žaidybinės interpretacijos tėvams ir pedagogams „Eni-beni, diki-daki“.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl bendruomenės atstovų delegavimo į konkursą lopšelio-darželio „Drugelis“ direktoriaus pareigoms eiti.
  2. Dėl šeštos grupės steigimo.
  3. Dėl tėvų apklausos anketų rezultatų aptarimo.
  4. Dėl įstaigos darbo vasaros laikotarpiu.
  5. Kiti klausimai

 

L. e. direktorės pareigas Dalia Dambrauskienė